Likof na taberhi že 16-ič

Naša največja tradicionalna etnografska prireditev bo letos, 19. julija že 16-ič zapored.Kot samo ime je tudi prireditev sestavljena iz dveh sklopov. Najprej je treba delati, seveda, in to je “taberh” (nem. Tagarbeit = dnina, dnevno delo): v muzeju so zbrani vsi rokodelci, ki sicer čez leto sodelujejo z nami, od pletarjev do kamnoseka, predice, tkalke in kovača… Poleg prikazov starih obrti so obiskovalcem na voljo tudi doživljajske delavnice, kjer se lahko v teh obrteh oz. delovnih opravilih, kot je peka kruha v črni kuhinji, tudi sami preizkusijo. Posebnost in pravo jedro prireditve je prikaz mlačve žita na tri različne načine: s cepci, na ročni mlatilnici in mlačev na gepelj s pomočjo kravje vprege, kar je dandanes že prava redkost. Pri izvedbi posameznih prikazov že več let sodelujemo z Zvezo društev upokojencev Obsotelja in Kozjanskega. Opravljenemu delu seveda sledi praznovanje – likof z lokalno obarvano kulinarično ponudbo in s kulturnim programom.