Javno naročilo: »IZDELAVA MR APLIKACIJE – MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC«.