25. Likof na taberhi, Muzej na prostem Rogatec

25. etnografska prireditev “LIKOF NA TABERHI” se je odvila v nedeljo, 23. 7. 2023, s pričetkom ob 17. uri, v avtentičnem okolju Muzeja na prostem Rogatec.

Predstavili so se:

Pojoče perice, pranje perila na štepihu – Ljudske pevke KD Anton Stefanciosa Rogatec in Prešmentani falotje
Taberh s prikazi delovnih opravil – košnje trave, mlačve žita s cepci, na ročni mlatilnici in na kravjo vprego
Rokodelstvo kovaštvo – podkovanje konjev, pletenje iz ličja in šibja, predenje, tkanje, vezenje in pletenje
Okusimo dediščino – doživljajske delavnice Muzeja na prostem Rogatec
Marjetin rokodelski sejem v sodelovanju rokodelci in slovenskimi rokodelskimi centri Slovenije
Naj sirova zavihanka Obsotelja in Kozjanskega – izbor, razstava in pokušina sirove zavihanke
Ložniške ufarce / Gostinska ponudba / Prijetno druženje ob petju in glasbi

Kako je prišlo do Likofa na tabehi in kaj pomenijo te besede?

Leta 1999 so Ljudske pevke iz Rogatca pod vodstvom Hilde Ozvaldič prvič v muzeju uprizorile krajšo igro s tem naslovom. Irena Roškar, takrat odgovorna za programsko dejavnost v muzeju, je pobudo prevzela in s sodelavci vsa leta zapored prireditvi dodajala nove vsebine.

Likof – pomeni druženje, ob hrani, pijači, petju in humorju, ob zaključku delovnih opravil. Taberh – izhaja iz nemške besede die Tagarbeit, kar slovensko pomeni dnina. Nekoč so ljudje hodili, za ljubi kruhek in preživetje, na delo k premožnejšim kmetom.

Kakšnega pomena je prireditev in kaj vse prikažemo?

Za nas, ki prireditev ustvarjamo, Likof na taberhi pomeni povezovanje različnih vsebin in zvestih ljudi, ki imajo čut do dediščine. Prireditev poteka vedno predzadnjo soboto v juliju. To je čas zrelega žita. Jedro prireditve so prikazi mlačve žita na tri načine: mlačev s cepci, na ročno mlatilnico in na gepl s pomočjo kravje vprege. Ob tem se zvrstijo prikazi rokodelskih veščin (trenje lanu, predenje na kolovratu, ročno tkanje, pletenje iz šibja in ličja, izdelava rožic iz krep papirja, vezenje, kovaštvo, izdelava grabelj in metel) in prikazi delovnih opravil (pranje perila ob muzejskem vodnjaku s pojočimi pericami, priprava in peka sirove zavihanke, klepanje, brušenje kose in košnja trave, grabljenje trave. V doživljajskih delavnicah Okusimo dediščino omogočimo, da vsak obiskovalec na svoj lasten način doživlja bogastvo dediščine preko peke žulik, izdelave preprostega ljudskega glasbila nunalce, spoznavanja zelišč in čebel. Prireditev smo z leti še nadgradili z Marjetinim rokodelskim sejmom in izborom za Naj sirovo zavihanko Obsotelja in Kozjanskega. Izbor organiziramo s ciljem poenotenja in promocije te kulinarične posebnosti v sodelovanju z društvi žena, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj ter Šolskim centrom Šentjur.

Na prireditvi sodeluje blizu 80 nastopajočih, domačinov izpod Donačke gore, Loga,
Dobovca, Rogatca in širše okolice Obsotelja in Kozjanskega ter izpod Pohorja.

Zahvala gre vsem, ki so v teh 25. letih sodelovali na Likofu. Nekateri med njimi so že poslovili s tega sveta, a prijeten spomin nanje ostaja v fotografijah.

Foto utrinki LIKOF NA TABERHI 2023

FOTO ARHIV MINULIH LET:

Prispevki medijev o Likofu:

KOZJANSKI.INFO – Likof na taberhi v Rogatcu 2023 (foto, video): do kruha je bila dolga pot

ŠTAJERSKI VAL – V ROGATCU V ZNAMENJU KMEČKIH DEL IN DOMAČIH DOBROT