Podružnična cerkev sv. Jurija

Stoji na griču v istoimenski vasi, nad cesto Rogatec-Žetale. Spada med najstarejše cerkve v sedanji dekaniji Rogatec. Zgodovinski viri omenjajo, da je bila že pred letom 1487 podružnica sv. Jerneja v Rogatcu. Sedanja cerkev je nastajala in spreminjala svojo podobo z različnimi gradbenimi in obnovitvenimi posegi vse do danes. Sestavljajo jo pravokotna ladja s strešnim…

Podružnična cerkev sv. Hijacinte

Na severovzhodnem obrobju Rogatca, ob cesti v Trške Gorce (Slomškova ulica), je bila v letih 1730 do 1738 zgrajena podružnična cerkev sv. Hijacinte. Sestavljajo jo pravokotna ladja z zaobljenimi vogali ter fasadnim stolpičem, ožji in nekoliko nižji prezbiterij in na jugu prizidana pritlična zakristija. Zvonik je lesen, obložen s ploščami in ometan ter krit s…

Kamnoseštvo v Rogatcu

Na območju Občine Rogatec ima kamnoseštvo dolgoročno tradicijo. Kremenov peščenjak iz kamnolomov v Logu pri Rogatcu je bil pomembno stavbno gradivo. Na gozdnatem območju Loga na jugozahodnih slemenih Maclja, se je že v 18. stoletju razvila kamnarska dejavnost -lomljenje kamna in izdelovanje brusov iz ložanskega kamna, kakor so domačini poimenovali tamkajšnji kremenov peščenjak. Kamnite kapele, portali,…