Viničarska hiša

Rogatec je obdan z vinogradi. Vinogradništvo je bilo na teh prostorih že od nekdaj pomembna gospodarska panoga, vino pa pomemben dejavnik podeželanovega vsakdana. Prvenstveno kot pijača in okrepčilo, če že ne hrana, po drugi strani pa kot vezivo družabnega življenja. Mnogim je vino predstavljalo tudi vir zaslužka, t.i. viničarjem (značilnim predvsem za Haloze in Slovenske…

Kovačnica

Predstavlja rekonstrukcijo Mordejeve kovačnice iz Dobovca št.42, zgrajena je bila leta 1996. Kovačnica “in situ2 stoji ob glavni cesti Rogatec – Dobovec v neposredni bližini mejnega prehoda s Hrvaško. Zgradil jo je leta 1930 pokojni kovač Mordej, ki je veljal za odličnega podkovnega in orodnega kovača. Enocelična stavba je zidana iz dobovskega peščenjaka. Vhod je…

Kozolec

Kozolec predstavlja svojevrstno slovensko posebnost, saj je prav pri nas najbolj razširjen, razvejan in razvit ter prisoten skorajda povsod na podeželju. V muzeju je predstavljen njegov najpopolnejši arhitekturni tip – dvojni vezani kozolec ali toplar. Ljudje so ga uporabljali predvsem za spravilo in sušenje sena ter drugih poljskih pridelkov. Pod kozolcem so spravljali še posamezna orodja,…

Čebelnjak

V življenju slovenskega človeka je čebelarstvo vedno zavzemalo pomembo vlogo. Med je uporabljal kot sladilo, zdravilo in pomirilo, iz medu je pripravljal pecivo in pijače, iz voska je vlival sveče. Tudi Rogatec in njegova okolica imata bogato čebelarsko tradicijo. Podobno kot drugi kraji je v času med obema vojnama tudi Rogatec premogel svojo lectarijo, čebelnjak kot samostojna…