“Barbara Celjska” v Rogatcu

V soboto, 15. 6. 2024, smo v prostorih Dvorca Strmol odprli novo razstavo posvečeno Barbari Celjski. Avtor razstave, dr. Aleksander Žižek je razstavo pripravil v letu 2014 s katero se je obeležila 600-letnica kronanja Barbare Celjske za nemško kraljico.

Kulturno umetniško društvo Galiarda iz Celja nam je uvodoma zaplesalo nekaj srednjeveških plesov in uprizorilo prihod Barbare Celjske.

Na razstavi je predstavljenih 16 reprodukcij listin, ki jih hranijo Madžarski državni arhiv Budimpešta, Arhiv Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Hrvaški državni arhiv Zagreb, Državni arhiv v Varaždinu ter Arhiv Republike Slovenije. Razstava je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje.

Razstavljene listine slikajo Barbaro Celjsko kot soprogo in sovladarico cesarja Sigismunda Luksemburškega, v glavnem pa kot vrhovno fevdalko (zemljiško gospodarico), ki nastopa kot razsodnica v zemljiških sporih fevdalcev in zaščitnica pravnega reda.

Zgodovino in vpliv Celjskih grofov v naših krajih nam je slikovito predstavil zgodovinar Damir Žerič, višji kustos v Pokrajinskem muzeju Celje. Dr. Aleksander Žižek, avtor razstave, je vsem zbranim predstavil življenje in vpliv Barbare Celjske. Obiskovalci so si ob odprtju razstave pečatili svoja mini pisemca s skupino Galiarda.

Zahvala, da lahko v Rogatcu gostimo to razstavo, gre direktorju Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borutu Batagelju in avtorju razstave dr. Aleksandru Žižku. Hvala tudi zgodovinarju mag. Damiru Žeriču iz Pokrajinskega muzeja Celje.

Foto utrinki: