LIKOF NA TABERHI – 23. etnografska prireditev v Muzeju na prostem Rogatec

sobota, 24. julij 2021, ob 17. uri | Muzej na prostem Rogatec
Saturday, 24th July 2021, 5 p.m. | Rogatec Open Air Museum

LIKOF NA TABERHI | DAYWORKERS’ CELEBRATION

prikazi mlačve žita s cepci in na ročni mlatilnici, prikazi in delavnice rokodelcev ter delovnih opravil
Presentation of thrashing grain – its technological development from hand thrashing with cepci and the use of a thrashing machine demonstrations and workshops dedicated to crafts and farmwork

MARJETIN ROKODELSKI SEJEM | MARJETA’S CRAFT FAIR
v okviru Slovenskega rokodelskega festivala 2021 – Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
part of the Slovenian Craft Festival 2021 – Consortium of Craft Centres of Slovenia

OKUSIMO DEDIŠČINO | LET’S TASTE HERITAGE
doživljajske delavnice za otroke Muzeja na prostem Rogatec
experiential workshops for children of the Rogatec Open-Air Museum

PRIKAZ PRIPRAVE SIROVE ZAVIHANKE | PREPARATION DISPLAY »ZAVIHANKA« CAKE

POJOČE PERICE | SINGING WASHERWOMEN
pranje perila pri muzejskem vodnjaku, Ljudske pevke Rogatec
washing linen by the museum well, Ljudske pevke Rogatec (female folk group)

LOŽNIŠKE UFARCE
Enološka skupina | ethnological group

GOSTINSKA PONUDBA | FOOD STALL

V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na 31. julij 2021. | To be postponed until 31st July 2021 in the event of bad weather.

*****************************************************************************************************************************

PREZENTACIJA JADRALNEGA PADALSTVA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokacija: Razgledišče na območju Muzeja na prostem Rogatec
Termin pilotne prezentacije: sobota, 24.7.2021, 11.00 in 19.30

Program predstavitve bo zajemal:
Teoretični del:

 • osnove aerodinamike in mehanike letenja
  (teorija letenja)
 • letalska meteorologija
 • konstrukcije in materiali
 • postopki v sili
 • letalska medicina
 • letalski predpisi
  Praktični del:
 • predstavitev opreme, prikaz priprave in letenja

Izvajalec programa: JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA, Damjan Adam

Poletni torki so drugi pilotski projekt namenjen prvenstveno mladim Rogatca; prvo takšno pilotsko dogajanje s poudarkom na mladih pa je bilo Športno druženje: Športno druženje za vse generacije (facebook.com). Športno druženje se je pokazalo kot primerno za mlade, zato načrtujemo ponovitev podobnega dogajanja.

Poletni torki sledijo kot bolj izobraževalno-ustvarjalno dogajanje skozi celo poletje. Redno se podrobnosti glede Poletnih torkov objavljajo na Facebook profilu Mlad Rogatec: MLAD ROGATEC – Domov | Facebook

Program je raznolik, da bi ponudil možnost vključitve različnim interesom, hkrati pa se poskuša opreti na Rogatec in tukajšnje možnosti. 

Nov turistični program: PREZENTACIJA JADRALNEGA PADALSTVA
Lokacija: Razgledišče na območju Muzeja na prostem Rogatec
Termin prezentacije: sobota, 24.7.2021, 11.00 in 19.30

Doživite največjo slovensko hišo lepote Kozmetiko Afrodita, ob kozarčku »zelenega napitka« za tem podoživite plemiško življenje na Dvorcu Strmol Rogatec, oglejte si največji muzej na prostem v Sloveniji in se udeležite kozmetične delavnice, kjer mentorica obiskovalcem za spomin pripravi balzam za ustnice. Na turistični kmetiji Pomona spoznajte »žganjekuho« in izdelke, ki jih gospodar sam pridela na zeleni kmetiji.

Prva vožnja se načrtuje v petek 9.7.2021 in v soboto 10.7.2021.

VSAK PETEK: 14.00 – 18.00 iz ROGAŠKE SLATINE

Postaja cestnega vlakca Rogaška – Afrodita – Rogatec – Pomona – Postaja cestnega vlakca Rogaška

Prijave in informacije: (do petka do 12.00 ure.)
Turistično informacijski center Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1, SI – 3250 Rogaška Slatina, E-mail: info@turizem-rogaska.si, Telefon: +386 (0)3 581 44 14

VSAKO SOBOTO: 9.00 – 13.00 iz TERM OLIMIA

V soboto dopoldan iz Term Olimia – Afrodita – Rogatec – Pomona -Terme Olimia:

Prijave in informacije:
Recepcija Breza – Terme Olimia, 03/ 829 70 00, 03/ 829 7836


Cena (z DDV):
15,00 € / odrasli,
za otroke do 3 let brezplačno,
otroci 4 do 15 let 7,00 € / otroka

Min št. prijav: 12 oseb

LETAK – izlet s turističnim vlakcem v Rogatec

Okusite dediščino, lepoto in domače dobrote z obilico zabave in dobre volje!

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “️️️🏆️SUPER NAGRADNA IGRA 💚za zeleno doživetje💚”

Na Facebook strani Rogatec.si (https://www.facebook.com/VisitRogatec/) med 8.7.2021 in 15.7.2021 poteka nagradna igra “️️️🏆️SUPER NAGRADNA IGRA 💚za zeleno doživetje💚.”

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE:

Organizator nagradne igre “️️️🏆️SUPER NAGRADNA IGRA 💚za zeleno doživetje💚” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,  Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, ID za DDV 84120312 (v nadaljevanju »organizator«).

Nagrado podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

2. SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI:

V nagradni igri smejo sodelovati polnoletne fizične osebe – uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so že pridobili svojo davčno številko.

Sodelujoči v dotični nagradni igri ne sme biti pravna oseba in ne sme biti zaposlen ali družinski član zaposlenega v Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

3. NAČIN SODELOVANJA:

V nagradni igri “️️️🏆️SUPER NAGRADNA IGRA 💚za zeleno doživetje💚”, ki traja med 8.7.2021 in 15.7.2021, lahko sodelujejo vsi posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena in ki bodo v času od 8.7.2021 do vključno 15.7.2021 upoštevali naslednje pogoje.

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči posameznik:

 • Preko svojega Facebook profila všečkati Facebook stran Rogatec.si,
 • na svojem Facebook profilu deliti objavo o nagradni igri s Facebook strani Rogatec.si,
 • v komentarju pod objavo o nagradni igri “na Facebook strani Rogatec.si označiti 3 osebe.

Kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri se šteje tudi strinjanje sodelujočega z navedenimi pravili nagradne igre. Smatramo, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja s tem, ko v nagradni igri sodeluje. 

4. ČASOVNI POTEK NAGRADNE IGRE:

Nagradna igra bo potekala v obdobju od 8.7.2021 do 15.7.2021.

5. IZBOR NAGRAJENCA:

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v roku 3 dni po zaključku nagradne igre z naključnim žrebom izžrebal nagrajenca in ga razglasil na svoji Facebook strani Rogatec.si. 

Žrebanje bo izvedeno na naslovu organizatorja v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo bodo sestavljali zaposleni v Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA:

Organizator nagradne igre bo nagrajenca takoj po žrebu razglasil v objavi na Facebook strani Rogatec.si in ga pozval, da se odzove v zasebnem sporočilu na omenjeni Facebook strani in sporoči svoje ime, priimek, domači naslov, kontaktno telefonsko številko, EMŠO in davčno številko.

V kolikor se na poziv v objavi nagrajenec v roku 7 delovnih dni ne odzove, se žreb ponovi in se o prejeti nagradi obvesti novega izžrebanca.

Glede termina koriščenja prejete nagrade se nagrajenec individualno dogovori s podjetjem, ki nagrado podarja.

7. PREVZEM,PRENOS IN KORIŠČENJE NAGRADE:

Nagrada se nagrajencu ne podeli, če ta:

 • Ne posreduje vseh zahtevanih podatkov, vključno z davčno številko, ali če posreduje napačne podatke,
 • pisno ali ustno izrazi, da se nagradi odpoveduje,
 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrade ni mogoče pri organizatorju zamenjati za drugo nagrado.

Veljavnost in možnost koriščenja nagrade: vsak teden od petka do nedelje do 30.9.2021.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Organizator z osebnimi podatki nagrajenca ravna skrbno in jih obdeluje skladno s Splošno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo le za namene izvedbe nagradne igre. Organizator bo pridobljene osebne podatke uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA:

Organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
 • zaradi nedelovanja omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • v drugih primerih višje sile, ki bi onemogočale izvedbo te nagradne igre.

Organizator bo sodelujoče o nastopu morebitnih okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil na Facebook strani https://www.facebook.com/VisitRogatec/.  

10. SPLOŠNE DOLOČBE:

Sodelujoči s svojim sodelovanjem v nagradni igri soglašajo s pravili in pogoji te nagradne igre.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletni strani https://www.rogatec.si/. 

Če obstaja sum, da je isti posameznik sodeloval v nagradni igri z več različnimi profili na omrežju Facebook, ga ima organizator pravico iz nagradne igre izključiti.

Strogo prepovedujemo uporabo kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo potek nagradne igre, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja si organizator pridržuje pravico, da so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v dotični nagradni igri.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti izbrane nagrade, lahko organizator nagrado nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči oziroma nagrajenci v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

Organizator si pridržuje tudi pravico, da v primeru nepredvidenih ali bistveno spremenjenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

11. KONČNE DOLOČBE:

S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo zgoraj navedena pravila, splošne pogoje in določbe nagradne igre, ki so objavljene na spletni strani https://www.rogatec.si/. 

Pravila začnejo veljati z dnevom pričetka dotične nagradne igre.

Organizator ima pravico do dopolnitev in sprememb omenjenih pravil in splošnih pogojev in se obenem zavezuje, da bo vse morebitne spremembe in/ali dopolnitve objavil na spletni strani https://www.rogatec.si/. 

V Rogatcu, 7.7.2021

Vsak petek in soboto se lahko tudi čez poletje udeležite prikazov in učnih ter doživljajskih delavnic OKUSIMO DEDIŠČINO

v petek in soboto, Muzej na prostem Rogatec, 15 – 17 h

ob nedeljah, Dvorec sTrmol, Rokodelski center Rogatec, 15- 17 h

Kdaj je na sporedu katera delavnica poglejte tukaj JULIJ, AVGUST

V soboto, 24. 7. 2021 bo od 17. ure naprej potekala v Muzeju na prostem Rogatec že 23. etnografska prireditev LIKOF NA TEBERHI.

Osrednje gostje letošnjega likofa bodo Ložniške ufarce.

Ob prikazu mlačve žita, domačih obrti, delovnih opravil, bo potekal zopet Marjetin rokodelski sejem, na katerem se predstavijo rokodelci iz vse Slovenije, ki jih povezuj Slovenski rokodelski festival (že od leta 2015) in so člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.

V skladu z veljavnimi predpisi je ob obisku prireditve Likof na taberhi (24. 7. 2021) za obiskovalce, z izjemo mladoletnih oseb, zahtevan t. i. pogoj PCT (preboleli, cepljenji, testirani).

Udeležba na prireditvah je, kot pravi aktualni vladni odlok, dopustna le ob negativnem hitrem ali PCR testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19. Dokazila niso potrebna za mlajše od 18 let, ki se prireditve udeležijo z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki. Za izpolnjevanje zahtevanih pogojev PCT je odgovoren obiskovalec sam.

PCT pogoji

Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo le končni uporabniki, ki imajo:
1. dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
‒ drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer najmanj 7 dni, Moderne najmanj 14 dni,
‒ prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
‒ odmerka cepiva Janssen najmanj 14 dni,
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
To ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na javni kulturni prireditvi.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, junij 2021

Na letošnji dan državnosti bomo obhajali 30. rojstni dan naše države Republike Slovenije.

Praznična slovesnost bo pred Grajsko pristavo, 24. junija ob 18. uri.

V primeru dežja bomo v Kulturnem domu Rogatec.

V skladu z veljavnimi predpisi je ob obisku prireditve ob Dnevu državnosti (24. 6. 2021) za obiskovalce, z izjemo mladoletnih oseb, zahtevan t. i. pogoj PCT (preboleli, cepljenji, testirani).

Ostali dogodki v počastitev dneva državnosti:
– četrtek, 24. 6. 2021 ob 16.30, MAŠA ZA DOMOVINO, cerkev sv. Hiacinte
– petek, 25. 6. 2021 ob 9:00, POHOD okrog Donačke gore, zbiranje pri cerkvi sv. Donata, organizator: KS Donačka Gora

Dvorec Strmol in Rokodelski center Rogatec
sobota, 19. 6. 2021

18.00 – 22.00
BREZPLAČEN VSTOP (Dvorec Strmol in Rokodelski center Rogatec) v okviru
Poletne muzejske noči vseslovenske akcije Skupnosti muzejev Slovenije

18.00
VODEN OGLED DVORCA in razstav, število udeležencev je omejeno.

18.00 – 20.00
PIHANJE STEKLA IN OBLIKOVANJE STEKLA NAD ODPRTIM PLAMENOM
Zvone Drobnič in Petra Bric, člana Društva steklarjev Slovenije,
steklarska delavnica, Rokodelski center Rogatec

20.00
Otvoritev razstave: NAVDIH IZRAŽEN V STEKLU
Razstava izdelkov nastalih v nedeljskih steklarskih delavnicah v Rokodelskem
centru Rogatec in maturitetnih del maturantov Šolskega centra Rogaška Slatina.
Nastopajoči: člani glasbene skupine Nojek

21.00
OGLED DRUŽINSKEGA FILMA pod zvezdami na grajskem dvorišču ali v dvorani
Dvorca Strmol

PTICE SELIVKE (“Birds Of Passage”) – v kinu od 21.05.2016 – YouTube


Grajska restavracija Strmol vas vabi, da posedete in se osvežite s pijačo na
grajskem dvorišču.

V skladu z veljavnimi predpisi je ob obisku prireditve Poletna noč na Dvorcu Strmol (19. 6. 2021) za obiskovalce, z izjemo mladoletnih oseb, zahtevan t. i. pogoj PCT (preboleli, cepljenji, testirani).

Organizator in soorganizatorji:
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,
Društvo steklarjev Slovenije, Šolski center Rogaška Slatina in Mladi iz Rogatca