Objava prostega delovnega mesta – KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV

KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV – OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Predstavljamo vam razpored majskih doživljajskih delavnic OKUSIMO DEDIŠČINO,
v petek in soboto med 15. in 17. uro v Muzeju na prostem Rogatec ter
ob nedeljah med 15. in 17. uro v Rokodelskem centru Rogatec na Dvorcu Strmol.

Delavnice so namenjene družinam in posameznim obiskovalcem brez doplačila.

Zaradi zagotavljanja varne izvedbe delavnice ter preprečevanja in širjenja okužb je
potrebna PREDHODNA NAJAVA, na telefonsko številko 040 373 000 ali 03/81 86 200.

Razpored doživljajskih delavnic OKUSIMO DEDIŠČINO – MAJ

foto: Aktivna družina

klik RAZPORED APRIL 2021

Posebna ponudba družinske vstopnice (2 odrasla in 2 otroka) za ogled Muzeja in Dvorca Strmol
samo za kratek čas (do 30. 4. 2021): 10,80 €. Redna cena kombinirane družinske vstopnice je 14,40 €.

Za nakup klikni tukaj.

Na voljo so vam tudi posamezne vstopnice. Lahko jih tudi naročite na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec na tel.:  (03) 818 62 00, GSM 040 373 000 ali po elektronski pošti: muzej@rogatec.si.


Pri nas v Rogatcu lahko koristite turistične bone. Info: https://www.rogatec.si/kje-jesti-in-spati/

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
tel.:  (03) 818 62 00, GSM 040 373 000, muzej@rogatec.si,

IG: Visitrogatec
FB: Rogatec.si
Spletna trgovina: https://elodn.rogatec.si/

Z današnjim dnem; 13. april 2021 sta Muzej na prostem Rogatec in Dvorec Strmol Rogatec ponovno odprta za obiskovalce med 10.00 in 18.00 uro, vsak dan razen ob ponedeljkih. 

Ob petkih popoldne, ob sobotah in nedeljah ob obisku sodelujte v brezplačnih doživljajskih delavnicah: peka žiluk- “kruhka”, steklarska delavnica- napihaj si svoj kozarec,  Rogatko in njegove delavnice, tkalska delavnica…). 

Vabimo vas, da si vsebine razstav in dogodkov ogledate na spletni strani https://www.rogatec.si/

Rogatec je skriti kotiček Slovenije, ki nudi čudovito izhodišče za dnevne popotnike.   

Priporočamo vzpon na Donačko goro 🏞️ in prevzem malice 🍲v Rudijev domu, obisk Dvorca Strmol 🏰 in Muzeja na prostem Rogatec. Sodelujete lahko v brezplačnih doživljajskih delavnicah  na Dvorcu Strmol in v Muzeju  na prostem. Poskrbeli smo tudi za kosilo 🍜🍢za sebo. V času dokler se ne sprostijo ukrepi glede odprtja gostinskih obratov, je za obiskovalce Muzeja in Dvorca Rogatec ob sobotah možen prevzem  obroka za sabo v Gostišču Jutriša.

Donačka gora – 884m 
Muzej na prostem Rogatec 
Dvorec Strmol
Gostišče Jutriša 
Rudijev dom Donačka gora 

👉☎️Vse informacije  za naročilo in prevzem:

– dnevni meni za sabo Gostišče Jutriša, Ceste 80 Rogatec, tel.: 041 498 276,
– malice, kava, čaj, sladica za sabo: Rudijev dom; Donačka Gora 37, tel.: 031 344 640
– obisk Muzeja na prostem in Dvorca Strmol Rogatec, tel. : 040 373 000. 

Izkoristimo čas  za doživetja na prostem v neokrnjeni naravi🌄! 

 Upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom Covid.

#donackagora #donačkagora #idejezaizlete #kulturaonline #outdoors #greenandsafe #mojaslovenija #feelslovenia #muzejnaprostemrogatec #dvorecstrmolrogatec #visitrogatec

Akronim projekta: “Dediščina prihodnosti

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
 • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec,
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina.

Namen projekta:

S projektom bomo zagotovili razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe, ki bo težila k trajnostnemu razvoju območja. V občini Rogatec je vzpostavljen rokodelski center, ki kot edini na območju ohranja živo dediščino rokodelstva (tkanje, pletenje iz ličja, šibja, rogoza, kamnoseštvo, lončarstvo, steklarstvo). Rokodelsko znanje se pozablja, mentorji so starejši, mlajše je potrebno motivirati, da ohranimo živo dediščino, tovrstna znanja pa jim lahko predstavljajo osnovo za dopolnilno dejavnost, za morebitno pravo podjetniško idejo in samozaposlitev.

Letno obišče Rogatec cca 20.000 izletniških turistov. Ker primanjkuje nočitvenih kapacitet na lokalnem območju, je Občina Rogatec v letu 2018 odkupila objekt konjušnice v konjeniškem centru, ki se nahaja v neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji. Del objekta bo spremenila v nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se bodo novi programi, vezani na rokodelstvo  ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja (naravna in kulturna dediščina, ostala lokalna ponudba). V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov večdnevni intenzivni terapevtski program, izvajanje katerega pozitivno vpliva na človekov telesni, duševni in duhovni položaj. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Cilji projekta

 1. novi turistični programi in  vlaganje v podporno infrastrukturo
  Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi večdnevni turistični programi, vezani na rokodelstvo (steklarstvo, lončarstvo – živa dediščina – razvoj kulturnega turizma) in celotno ponudbo območja ter terapevtsko jezdenje. V sklopu projekta se bo uredilo nastanitvene kapacitete v konjušnici konjeniškega centra Rogatec.
 2.  razvoj in trženje lokalnih potencialov
  Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Rezultati projekta:

1. ureditev nastanitvenih kapacitet

2. novi večdnevni programi (steklarstvo, lončarstvo, terapevtsko jezdenje, turistični program)

3. Izdelani dve brošuri (terapevtsko jezdenje, rokodelstvo)

4. predstavitev rokodelstva v zdravilišču Podčetrtek in zdravilišču Rogaška Slatina

5.  izvedeno izobraževanje na temo animiranja rokodelcev in potencialnih rokodelcev za vključitev v turistično ponudbo

SKUPNA VREDNOST: 224.040,02 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 100.000,00 EUR

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran LAS Obsotelje in Kozjansko

www.eu-skladi.si

Akronim projekta: “Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim!

Vodilni partner: Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak

Partnerji:

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Šolski Center Rogaška Slatina

Vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Rogatec

Nikamedia, Nikolaja Zorič, s.p.

Projekt  sofinanciran na 3. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Cilji projekta:

 • Širjenje podjetniške miselnosti in kreativnosti
 • Strukturiranje podpornega okolje za podjetnike
 • Krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji
 • Povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje
 • Ustanovitev čim več socialnih podjetij in podjetij z zelenimi delovnimi mesti

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Z operacijo bomo izvedli krožek na temo podjetništva skozi celotno šolsko leto v Šolskem centru Rogaška Slatina, vzpostavili bomo krožek za zaključne razrede OŠ Rogatec, izvedli delavnice na temo podjetništva za starejše od 60 let in druge ranljive skupine (brezposelni, iskalci prve zaposlitve), vključitev 7 uspešnih lokalnih podjetnikov, kot predavateljev na delavnicah.

Povzetek projekta:

V okviru projekta se bo na lokalnih šolah oblikoval podjetniški krožek za mlade, izvedene pa bodo tudi delavnice za druge ranljive skupine. Udeleženci bodo spoznavali primere dobrih praks lokalnih podjetnikov ter imeli možnost sodelovanja z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem tudi v pomoč pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje.

VSTOPITE V DOMIŠLJIJSKI SVET LUTK

Vsako leto strokovne delavke Vrtca Rogatec otrokom ob različnih priložnostih zaigrajo lutkovne predstave,
kjer jim skušajo predstaviti različne vrste lutk (ročne, senčne, lutke na palici, ploske, marionete,…).
Zelo rade pa tudi dramatizirajo. Vsaka predstava pusti tako zaposlenim, kot tudi otrokom, poseben pečat.

Nekatere od lutk so na ogled v razstavnem prostoru Dvorca Strmol od 27. 4. do 15. 6. 2021.

Pričakujejo vas: Žogica Nogica, Rdeča Kapica, Mojca Pokrajculja, Zdravilo za medveda, Bobek in barčica, Sapramiška, Sovica Oka ****

V pogovoru za Rogaške novice je Barbara Korez, vodjo enote vrtca Rogatec sporočila:
Lutka je tako vzgojno kot odlično motivacijsko sredstvo, ki spodbuja otrokov razvoj, hkrati pa otroke spodbuja k različnim dejavnostim. Lutka pri otrocih zbudi zanimanje, veselje in radost. Otrokom pomaga pri pridobivanju pozitivne samopodobe. Ob njej se otroci sprostijo, lažje izrazijo svoja čustva in domišljijo.

V sklopu projekta EUREVITA – sta nastala filma o izdelavi brezovih in sirkovih metel.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je bil izbran za izvajalca izvedbe izobraževanj izdelave brezovih metel in lesenih grabelj. Vodilni parterji projekta so bili Berufsförderungsinstitut Burgenland iz Avstrije, avstrijski partnerji Sekem Energy, Freilichtmuseum Stübing ter slovenski partnerji Zavod RS za zaposlovanje Celje in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Mentorstvo pri izvedbi izobraževanja izdelave lesenih grabelj in brezovih ter sirkovih metel je izvajal Avguštin Fric.

Povezavi:

Izdelava brezovih in sirkovih metel – film posnet v Muzeju na prostem Rogatec, avgust 2020

Herstellung von Reisigbesen / Izdelava brezovih metel – krajši promocijski film

COVID situacija, v kateri smo se znašli tudi v Muzeju na prostem Rogatec in v Rokodelskem centru Rogatec, v zadnjem letu od nas zahteva veliko prilagodljivost. Ker skupine, predvsem šolske, ne morejo do nas organizirano, prihajamo mi v njihove učilnice. Kako?

Pripravili smo tri možnosti:

 • VODEN VIRTUALNI SPREHOD PO MUZEJU v živo Z UPORABO APLIKACIJE

Z vodenjem po muzeju se prilagodimo vsaki starostni skupini posebej. Vodenje obsega predstavitev arhitekture, kakšne materiale so nekoč uporabljali ljudje za GRADNJO HIŠ, v katerih so BIVALI. Kje so SPALI, kaj in s čim so JEDLI, kje so pripravljali hrano, se UMIVALI, kako so bili OBLEČENI in OBUTI. Na igriv način skušamo predstavili posamezne stare predmete in ob tem zastaviti še kakšno uganko.

 • PRIKAZI ROKODELSTVA v živo Z UPORABO APLIKACIJE

V spletnem prikazu v živo otroci in drugi obiskovalci spletnega dogodka spoznajo materiale, rokodelca, tehniko izdelave in izdelke. Mojstru rokodelcu lahko postavljajo vprašanja in tako interaktivno sodelujejo.

 • ALI OBISK NA TERENU (v šolo oz. na prostem (v okolici šole)
  (Na voljo so prikazi in delavnice: kovaštvo, prikaz izdelave brezovih in sirkovih metel,  prikaz izdelave lesenih grabelj, kamnoseštvo, pletenje iz ličja, izključno na terenu pa ponujamo zeliščarsko in glasbeno delavnico)

Zavedamo se, da ta način ne more nadomestiti stika v živo in tistih prijetnih srečanj z obiskovalci muzeja, dvorca Strmol in rokodelskega centra, a vendar nam takšen način omogoča ohranjati stik in upam, tudi pomagati učiteljem pri bogatenju učnih ur v učilnici.

Podrobnosti o novih PROGRAMIH najdete na povezavi PRIHAJMO V UČILNICE