Dvorec Strmol

Dvorec Strmol Rogatec
Rohitsch
3 - Sprejem ženina in neveste na grajskem dvorišču v spremstvu plemstva_Dvorec Strmol, Rogatec
Sprejem ženina in neveste na Dvorcu Strmol
9 - Kotliček na ognjišču srednjeveške črne kuhinje_Dvorec Strmol, Rogatec
Kotliček na ognjišču srednjeveške črne kuhinje_Dvorec Strmol, Rogatec
Klasicistična slavnostna dvorana, Dvorec Strmol
10 - Baročna grajska sprejemnica_Dvorec Strmol, Rogatec
Baročna grajska sprejemnica, Dvorec Strmol, Rogatec
Steklarska delavnica, Rokodelski center Rogatec, Dvorec Strmol
Dvorec Strmol Rogatec

Severozahodno nad trgom leži grajski kompleks Strmola, prvič omenjen leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu.

V 16. stoletju so ob prvotnem stolpu prizidali še en stolp ali trakt in celotno zgradbo obdali z obzidjem in obrambnimi obzidnimi stolpiči. S prezidavo je bila stavba sklenjena z obliko črke T v tlorisu in je izgubila prvotno utrdbeno vlogo.

Konec 17. stoletja so obrambne stolpiče podrli, obzidje pa nadomestili z nizko zidano ograjo. Višino prvotnega stolpa so prilagodili ostali stavbi in ob njej pozidali manjšo enonadstropno stavbo z notranjim dvoriščem. V tej stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe. Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem.

Močan vpliv baroka s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad ga uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovesnkem. Obnovljen je bil v letih 1996 – 2003 in 2014.

Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi preobleki: koncerti, tematska vodstva, gledališki prizori iz življenja v času baroka, delavnice v Rokodelskem centru Rogatec in slikovite razstave.

[OBVESTILO]

Ob vstopu veljajo vsa priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom CoV-2.

Pogoj za obisk je spoštovanje zaščitnih ukrepov:
–  razkuževanje rok pred vstopom v muzej in na dvorec ter po potrebi tudi v prostorih,
–  obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.) v zaprtih prostorih
(maska se lahko sname le na zunanjih površinah Muzeja na prostem Rogatec)
–  ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, tako zaposlenih, kot tudi obiskovalcev.

Ostanimo zdravi!


Stalna razstava  na Dvorcu Strmol

Začasna razstava

  • Razstava: ZALJUBLJEN, avtor JANKO ORAČ, več o razstavi in avtorju v letaku TUKAJ
  • Razstava: IDEJE V STEKLU, avtorica: Erna Ferjanič