Dvorec Strmol

Dvorec Strmol Rogatec
Rohitsch
3 - Sprejem ženina in neveste na grajskem dvorišču v spremstvu plemstva_Dvorec Strmol, Rogatec
Sprejem ženina in neveste na Dvorcu Strmol
9 - Kotliček na ognjišču srednjeveške črne kuhinje_Dvorec Strmol, Rogatec
Kotliček na ognjišču srednjeveške črne kuhinje_Dvorec Strmol, Rogatec
Klasicistična slavnostna dvorana, Dvorec Strmol
10 - Baročna grajska sprejemnica_Dvorec Strmol, Rogatec
Baročna grajska sprejemnica, Dvorec Strmol, Rogatec
Steklarska delavnica, Rokodelski center Rogatec, Dvorec Strmol
Dvorec Strmol Rogatec

Severozahodno nad trgom leži grajski kompleks Strmola, prvič omenjen leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu.

V 16. stoletju so ob prvotnem stolpu prizidali še en stolp ali trakt in celotno zgradbo obdali z obzidjem in obrambnimi obzidnimi stolpiči. S prezidavo je bila stavba sklenjena iz obliko črke T v tlorisu in je izgubila prvotno utrdbeno vlogo.

Konec 17. stoletja so obrambne stolpiče podrli, obzidje pa nadomestili z nizko zidano ograjo. Višino prvotnega stolpa so prilagodili ostali stavbi in ob njej pozidali manjšo enonadstropno stavbo z notranjim dvoriščem. V tej stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe. Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem.

Močan vpliv baroka s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad ga uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovesnkem. Obnovljen je bil v letih 1996 – 2003 in 2014.

Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi preobleki: koncerti, tematska vodstva, gledališki prizori iz življenja v času baroka, delavnice v Rokodelskem centru Rogatec in slikovite razstave.

[OBVESTILO]

Novost – ogled dvorca s pomočjo avdio vodnikov v 8 jezikih (slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, hrvaščini, nizozemščini in ruščini).


Stalna razstava  na Dvorcu Strmol

Začasni razstavi

  • ABC Arhivska Barbara Celjska, na ogled do 14. 7. 2024
  • Razstava stekla, LEPOTA STEKLA, na ogled do 14. 7. 2024

Društvo steklarjev Slovenije letos praznuje 20 let; leta 2004 so ga ustanovili v Kozjem mojstri steklarji in somišljeniki, tudi takratni župan, da bi promovirali steklarski poklic in opozarjali na lepoto steklarskih izdelkov. Člani društva so iz vse Slovenije; združujejo se steklarji (pihalci in brusilci, slikarji na steklo in ostali oblikovalci stekla), umetnostni zgodovinarji (ki proučujejo zgodovino stekla), zbiralci starih-zgodovinskih izdelkov, umetniki in ljubitelji stekla. Društvo prireja skupinske in osebne razstave steklenih izdelkov, predavanja, steklarske delavnice (pihanja, brušenja in poslikave stekla), strokovne ekskurzije, ob 15-letnici društva smo izdali knjigo o steklarjih-ustvarjalcih v Sloveniji, cilj pa je promocija steklarskih poklicev in stekla nasploh. Društvo dobro sodeluje tudi s Steklarno Rogaška in Šolskim centrom Rogaška Slatina (obe inštituciji sta tudi skupinski članici društva). Na tokratni razstavi v Rogatcu bodo razstavljeni avtorski kristalni izdelke dveh vrhunskih mojstrov, ki sta oba povezana s steklarsko proizvodnjo v Rogaški Slatini (v obdobju po l. 1950) in kristalne izdelke zbiralca steklenih izdelkov. Razstavljajo: Karli Holešek, Rajmund-Remi Kočica, Dana Kočica in Jože Tomažič.