Rokodelski center Rogatec

rbt

Rokodelski center Rogatec

V zahodnem in vzhodnem krilu Dvorca Strmol domujejo štiri profesionalno opremljene rokodelske delavnice:

V okviru stalnega programa »Okusimo dediščino« so posamičnim nenapovedanim obiskovalcem brezplačno na voljo rokodelske delavnice, ki predstavijo rokodelsko tehniko in izdelke. Po želji se lahko v ročnih spretnostih in oblikovanju preizkusite tudi sami in izdelate svoj mali rokodelski izdelek.

DOŽIVLJAJSKE IN ROKODELSKE DELAVNICE OKUSIMO DEDIŠČINO

april –  september, vsako soboto, 13 – 15 h
oktober –  marec, vsako soboto, 10 – 12 h

Razpored delavnic preverite v koledarju dogodkov.

Opremljene delavnice so poleg tega namenjene izvajanju krajših in daljših, učno pedagoških delavnic rokodelstva, izvajanju tehničnih dni in obrtno proizvodni dejavnosti – razvoju in izdelovanju novih rokodelskih izdelkov na osnovi dediščine in kulturnega izročila Obsotelja in Kozjanskega.

PROJEKT ROKO-DELCI

PRIROČNIK PLETARSTVO – smo ustvarili v sodelovanju z Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka, Razvojno agencijo Sora d.o.o. in Razvojno agencijo Sotla preko projekta ROKO-DELCI.

PRIROČNIK STEKLARSTVO

Novi izdelki iz stekla

Katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega

Darila s toplino rok

Danes je v Obsotelju in Kozjanskem vse manj rokodelcev in rokodelk s tradicionalnimi rokodelskimi veščinami in znanjem, zato je še kako pomembno ohranjati pozitiven in spodbujevalen odnos do rokodelske dediščine. Posebno pozornost in skrb za ohranjanje ter prenos znanja rokodelskih veščin daje Rokodelski center Rogatec, s sedežem na Dvorcu Strmol.

Prelistajte na spletu

Shranite katalog v PDF obliki


Kako je nastajal Rokodelski center Rogatec in kaj še ponuja?

Za gradbeno obnovo in namensko ureditev novih prostorov je Občina Rogatec leta 2014 pridobila evropska sredstva iz naslova »Razvoj regij«.

Dvorec Strmol z osrednjim delom, obnovljenim v letih 1996 – 2003, je tako dobil dokončno celovito podobo in poln življenjski utrip z zaokroženo ponudbo programskih vsebin od obrtniških delavnic, stalnih in občasnih razstav do doživljajskih in učnih programov za mladino in odrasle.

Prodaja rokodelskih izdelkov

Rokodelski izdelki so na prodaj prodajni galeriji na Dvorcu Strmol in v Muzeju na prostem Rogatec ter v spletni trgovini E-LODN.

KATALOG – Ponudba rokodelskih izdelkov 


Poleg delavnic so v obeh krilih postavljeni dve stalni razstavi: Steklo na Rogaškem in razstava o lanu ter tkanju. V pripravi je kamnoseško-gozdarstva in mizarska razstava.

SLOVENSKI ROKODELSKI TABOR 2024

Brdo pri Kranju, nedelja, 2. 6. 2024, celodnevno festivalsko dogajanje med 10.00 in 16.00
več informacij in prijave TUKAJ

Slovenski rokodelski tabor Rogatec 2023 – STEKLARSTVO

Od 4. do 6. julija 2023 smo uspešno zaključili 2. slovenski rokodelski tabor 2023, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Rogatec, eden izmed najstarejših srednje štajerskih trgov, se ponaša z bogato zgodovino, ki so jo od srednjega veka naprej zaznamovale raznovrstne obrti. Številne so zaradi tehnološkega napredka zamrle, le nekaj jih je preraslo v gospodarsko dejavnost. Steklarska industrija je še danes eden ključnih zaposlovalcev na tem območju. S taborom želimo otrokom in mladostnikom predstaviti steklarstvo kot potencialno poklicno pot. Šolski center Rogaška Slatina namreč izvaja tudi srednješolske izobraževalne programe na področju steklarstva.

Vsebinski poudarki tabora:

 • predstavitev steklarstva kot rokodelske dejavnosti;
 • spoznavanje poklica steklarja in tehnika steklarstva – druženje in delo z mentorjema;
 • pihanje stekla;
 • oblikovanje stekla nad odprtim plamenom;
 • slikanje na steklo;
 • oblikovanje ravnega stekla;
 • voden ogled stalne razstave Od glažute do steklarne – Steklo na Rogaškem, ki seznanja obiskovalce s 360-letno tradicijo steklarske obrti na rogaškem območju;
 • druženje z vrstniki.

Namen in cilji tabora:

 • predstavitev steklarstva z vidika nesnovne kulturne dediščine;
 • steklarstvo kot sodobna rokodelska dejavnost in kot dopolnitev turistične ponudbe;
 • približati steklarstvo ter poklic steklarja in tehnika steklarstva ciljni skupini mladih, ki se odloča za svoj poklic;
 • spoznati postopke izdelave steklenih izdelkov, načine in tehnike dela skozi izkustveno učenje;
 • druženje in povezovanje mladih, medsebojna izmenjava znanj in izkušenj;
 • promocija rokodelstva na splošno.

Foto utrinki s tabora 2023

Kontakt:

Rokodelski center Rogatec, Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec
Gordana Bilušić,
strokovna sodelavka za rokodelstvo
+386 3 810 72 22
rokodelski.center@rogatec.si

 Rokodelski center Rogatec

OBIŠČITE TUDI:

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk – Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri