Rokodelski center Rogatec

pletenje
Pletenje
Takanje na statve_RC na Dvorcu_foto arhiv zavoda
Takanje na statve_RC na Dvorcu_foto arhiv zavoda

DOŽIVLJAJSKE IN ROKODELSKE DELAVNICE

Udeležite se doživljajske rokodelske delavnice OKUSIMO DEDIŠČINO ob SOBOTAH, med 10 – 12 h

ORGANIZIRANE DELAVNICE IN TEČAJI:

PROJEKT ROKO-DELCI

PRIROČNIK PLETARSTVO – smo ustvarili v sodelovanju z Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka, Razvojno agencijo Sora d.o.o. in Razvojno agencijo Sotla preko projekta ROKO-DELCI.


KATALOG – Ponudba rokodelskih izdelkov 


Rokodelski center Rogatec

V zahodnem in vzhodnem krilu Dvorca Strmol domujejo štiri profesionalno opremljene rokodelske delavnice:

V okviru stalnega programa »Okusimo dediščino« so posamičnim nenapovedanim obiskovalcem brezplačno na voljo najmanj dva mojstra, ki predstavita svojo rokodelsko tehniko in izdelke. Po želji se lahko v ročnih spretnostih in oblikovanju preizkusite tudi sami in izdelate svoj mali rokodelski izdelek.

april –  oktober
vsako soboto, 13 – 15 h

november –  marec
vsako soboto, 10 – 12 h

Opremljene delavnice so poleg tega namenjene izvajanju krajših in daljših, učno pedagoških delavnic rokodelstva, izvajanju tehničnih dni in obrtno proizvodni dejavnosti – razvoju in izdelovanju novih rokodelskih izdelkov na osnovi dediščine in kulturnega izročila Obsotelja in Kozjanskega.

Za gradbeno obnovo in namensko ureditev novih prostorov je Občina Rogatec leta 2014 pridobila evropska sredstva iz naslova »Razvoj regij«. Poleg delavnic so v obeh krilih urejeni še prostori za dve stalni razstavi, ki sta v pripravi: ena bo predstavila zgodovino Rogatca in razvoj steklarstva na rogaškem območju, druga pa gozdarstvo in lokalno tehniško dediščino kamnoseštva – izdelovanje brusnih kamnov iz ložanskega kremenovega peščenjaka.

Dvorec Strmol z osrednjim delom, obnovljenim v letih 1996 – 2003, je tako dobil dokončno celovito podobo in poln življenjski utrip z zaokroženo ponudbo programskih vsebin od obrtniških delavnic, stalnih in občasnih razstav do doživljajskih in učnih programov za mladino in odrasle.

Rokodelski izdelki so že na prodaj tudi v novo urejeni prodajni galeriji oz. TIC-u na Dvorcu Strmol.

Kontakt:

Rokodelski center Rogatec, Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec
Gordana Bilušić, koordinatorka rokodelstva
+386 3 810 72 22
rokodelski.center@rogatec.si

 Rokodelski center Rogatec

OBIŠČITE TUDI:

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk – Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri