JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV/REZERVACIJ ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINE ROGATEC V SEZONI 2017/2018

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV/REZERVACIJ ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV OBČINE ROGATEC V SEZONI 2017/2018

Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni poziv pošljite na naslov Občine Rogatec, najkasneje do ponedeljka, 21.8.2017.
Do 25.8.2017 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini oz. zasedenostjo športne dvorane in ostalih športnih objektov. S prijavitelji, ki se jim bodo prijavljeni termini prekrivali, bomo do 30.8.2017 termine uskladili in nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi oz. najemu.

VLOGA ZA UPORABO OZ. NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV ROGATEC