JUNAKI V BELIH HALJAH POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Stanje v državi se žal ne umirja, število okuženih ne pada po pričakovanjih. Pritisk na bolnišnice in intenzivne oddelke ne popušča.

Zavedati se moramo, da več kot 250 intenzivnih postelj v vseh 13 slovenskih bolnišnicah, ne moremo pripraviti. Rezerve glede postelj in osebja v državi so že izčrpane.

Ena največjih težav je pomanjkanje usposobljenega zdravstvenega kadra, ki je trenutno psihofizično izčrpano in ki prav tako zboleva.

Epidemijo bomo obvladali samo #skupaj. Ni dovolj, da ukrepe poznamo. Ključno je, da v njih verjamemo in jih tudi dosledno izvajamo. Samo tako bomo uspešno zaščitili vse ranljivejše posameznike.

Ne gre samo zate, gre za vse nas. #PostaniJunak

Pošlji naprej!