Razvaline gradu Gornji Rogatec

V pisnih virih je prvič omenjen l. 1192, zgrajen pa je bil verjetno že v 11. stoletju. Grad Gornji Rogatec, kot je bil poimenovan v poznejši zgodovini, je imel poleg bivalne funkcije za svoje gospodarje tudi vojaško obrambno vlogo. Obdan je bil z dvema med seboj povezanima obzidjema, nekoliko nižje, pod gradom pa je bilo še tretje obzidje, ki je bilo z dvema krakoma povezano s trgom pod vznožjem.

Grad Gornji Rogatec je poleti 1574 leta popolnoma pogorel, tako da so samo zidovi, stropi in pomožna poslopja ostali celi. Še istega leta je bil obnovljen v trinadstropni grad s tremi trakti. Zahodno od njega je bil štirioglati stolp, za katerega se domneva, da so bile v njem ječe in mučilnice.

Nespremenjen je ostal do 19. stoletja, ko je začel postopoma razpadati, stanovalci pa so se izselili. Leta 1810 je grad še stal, vendar ga takratni lastniki, Attemsi, niso več vzdrževali, tako da je v poznejših desetletjih postopoma razpadel in do danes so še ohranjene kamnite pozidave. Čeprav je od nekdaj mogočnega gradu ostalo le malo, predstavljajo ruševine pomemben element za identiteto Rogatca in širše okolice ter za proučevanje razvoja srednjeveške grajske arhitekture.