Podružnična cerkev sv. Donata

Podružnična cerkev sv. Donata je najmlajša cerkvena zgradba (1756-80) v nadžupniji. Njena istoimenska predhodnica je stala na vrhu Donačke gore. Notranja oprema je kvalitetna, še posebej oltarni sliki sv. Donata in sv. Izidorja, deli rogaškega slikarja Antona Lerchingerja. Cerkev je v čudovitem naravnem okolju na južnem podnožju Donačke gore. FacebookTwitterPinterest

Križ na Donački gori

Stoji na srednjem, najvišjem vrhu Donačke gore (883 m). Prvotni križ je bil postavljen leta 1934 v spomin na 1900-letnico Kristusove smrti. Leta 1952 je bil žal porušen. Zamisel o ponovni postavitvi križa se je uresničila šele po osamosvojitvi Slovenije v  letih 1991-92. FacebookTwitterPinterest

Podružnična cerkev sv. Jurija

Stoji na griču v istoimenski vasi, nad cesto Rogatec-Žetale. Spada med najstarejše cerkve v sedanji dekaniji Rogatec. Zgodovinski viri omenjajo, da je bila že pred letom 1487 podružnica sv. Jerneja v Rogatcu. Sedanja cerkev je nastajala in spreminjala svojo podobo z različnimi gradbenimi in obnovitvenimi posegi vse do danes. Sestavljajo jo pravokotna ladja s strešnim…

Podružnična cerkev sv. Hijacinte

Na severovzhodnem obrobju Rogatca, ob cesti v Trške Gorce (Slomškova ulica), je bila v letih 1730 do 1738 zgrajena podružnična cerkev sv. Hijacinte. Sestavljajo jo pravokotna ladja z zaobljenimi vogali ter fasadnim stolpičem, ožji in nekoliko nižji prezbiterij in na jugu prizidana pritlična zakristija. Zvonik je lesen, obložen s ploščami in ometan ter krit s…

Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja

Cerkev stoji na južnem pobočju grajskega hriba. Zgrajena je bila v t.i. štajerskem baročnem slogu v letih 1738 – 1743, na mestu, kjer je že prej stala istoimenska cerkev iz 13. stoletja. Sestavljajo jo zvonik in ladja s tlorisom štiriperesne deteljice, s konkavnimi vogali, ki prehaja v ožji in nižji prezbiterij. Prezbiteriju je na jugu…