LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ – MOJA OBČINA V SAMOSTOJNI SLOVENIJI

Likovni in literarni natečaj je bil namenjen učencem VIZ OŠ Rogatec, PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora. Učenci so bili povabljeni, da ob 30-letnici samostojnosti in enotnosti Slovenije s paleto bogatih barv in s prefinjeno
žlahtno slovensko besedo zajamejo bogastvo naravne in kulturne dediščine svojega domačega kraja.

Aktualno