Viva arhItektVra In Viva MateMatika! (= 2017)

Lokacija: Muzej na prostem Rogatec
Trajanje programa: 1 h / 2 h

arhitekturna delavnica

Maketa stanovanjske hiše v Muzeju na prostem Rogatec – vaja iz prostorske predstavljivosti. O gradbenih materialih v ljudski in grajski arhitekturi. Izračun ploščine/prostornine. Kronogram – predstavitev pojma in sestava osebnega kronograma. Medpredmetno povezovanje (zgodovina, matematika, slovenščina).
Kreativno partnerstvo z učenci in učitelji.

Program brez vodenega ogleda muzeja (1 h):

  • otroci do 15 let 7,70 €
  • dijaki                8,20 €

Program z vodenim ogledom muzeja (2 h):

  • otroci do 15 let 8,20 €
  • dijaki                8,70 €

Primerno za učence 3. triade in dijake.