Na voljo WiFi4EU brezžični dostop do interneta na javnih mestih v občini Rogatec

Od četrtka, 20. 8. 2020 so vzpostavljene  brezplačne dostopne točke WiFi4EU na naslednjih lokacijah v Občini Rogatec:

  • Parkirišče za tovorna vozila,
  • Gasilski dom Rogatec,
  • Občina Rogatec,
  • Dvorec Strmol Rogatec,
  • Muzej na prostem Rogatec,
  • Parkirišče za avtodome,
  • Športni park – igrišča,
  • Gasilski dom Donačka gora,
  • Gasilski dom Dobovec.

Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

Občina Rogatec je bila uspešna na prvem javnem pozivu in podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope z Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, na katero je Evropska komisija prenesla pooblastila. V letu 2019 je bil izdelan načrt postavitve dostopnih točk in izbran izvajalec del za namestitev omrežja WI-Fi.