Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Občina Rogatec je leta 2000 ustanovila Zavod Rogaška dediščina – Rogatec, današnji Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot neprofitni javni zavod, z namenom ustanovitve pravne osebe za upravljanje Muzeja na prostem Rogatec in ostalih kulturnih spomenikov na območju občine.

Je prvi in še danes verjetno edini občinski javni zavod v Sloveniji, ki ima varstvo kulturne dediščine registrirano kot osnovno dejavnost. Vlada RS je s posebnim sklepom z dne, 21.6.2001, Zavod pooblastila za upravljanje Muzeja na prostem Rogatec, kulturnega spomenika v državni lasti in spomenika državnega pomena, ki bo naslednje leto praznoval že svojo 30-letnico. Leta 2007 je Zavod prevzel v upravljanje tudi drugo najpomembnejšo kulturno infrastrukturo v kraju, to je dvorec Strmol, ki je v lasti Občine Rogatec.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

T: +386 3  818 62 00
M: +386 40 373 000
E: zavod@rogatec.si, info@rogatec.si
FB: rogatec.si
IG: visitrogatec 
www.rogatec.si
spletna trgovina: elodn.rogatec.si