Lega

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije.
Leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja.

Občina Rogatec je nastala kot ena izmed petih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah.  Velika je 40 km2 in ima 3200 prebivalcev. Obsega devet naselij: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trlično in Žahenberc. Ta naselja so razporejena v tri krajevne skupnosti in sicer Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. Meji na sosednjo Republiko Hrvaško in ima dva mejna prehoda Dobovec in Rogatec.