Plaketa za Rokodelski center Rogatec

V nedeljo, 2. 6. 2024 smo se udeležili Slovenskega rokodelskega festivala 2024 / Slovenian Handicraft Festival 2024, ki je potekal na Brdu pri Kranju.

S stani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je naš center eden od osmih, ki smo bili na javnem pozivu ministrstva izbrani kot nosilci podpornega okolja rokodelstva. Zato smo slavnostno, iz rok mag. Dejana Židana, prejeli plaketo.

Na stojnicah smo predstavili naše izdelke in pletenje iz ličja ter predenje na kolovratu. Izvedli smo še tri rokodelske delavnice, pletenje podstavka iz šibja, tkanje zapestnice na tkalskem glavniku in slikanje steklenega obeska.

Na stojnici Konzorcija rokodelskih centrov smo predstavljali aktivnosti konzorcija in rokodelskih centrov.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z drugimi nosilci podpornega okolja rokodelstva in člani konzorcija.

V nedeljo, 21. 7. 2024, ob 17. uri se srečamo v Muzeju na prostem Rogatec na etnografski prireditvi Likof na taberhi in Marjetinem rokodelskem sejmu.