Podružnična cerkev sv. Hijacinte

Na severovzhodnem obrobju Rogatca, ob cesti v Trške Gorce (Slomškova ulica), je bila v letih 1730 do 1738 zgrajena podružnična cerkev sv. Hijacinte.

Sestavljajo jo pravokotna ladja z zaobljenimi vogali ter fasadnim stolpičem, ožji in nekoliko nižji prezbiterij in na jugu prizidana pritlična zakristija. Zvonik je lesen, obložen s ploščami in ometan ter krit s pohorskim škriljavcem.

Sončna lega cerkve in velika okna pripomorejo, da je notranjost izredno svetla in prijazna. Lahko bi rekli, da skupaj s tremi lepimi baročnimi oltarji, s kvalitetnimi oltarnimi slikami J. F. Fromillerja, prižnico, obnovljenimi Janečkovimi orglami, narejenimi leta 1743 za nadžupnijsko cerkev in prestavljenimi na sedanje mesto leta 1859 ter izredno akustiko, ustvarja čudoviti ambient. Tudi ta cerkev predstavlja primer celovite baročne arhitekture in je razglašena za kulturni spomenik.