Podružnična cerkev sv. Jurija

Stoji na griču v istoimenski vasi, nad cesto Rogatec-Žetale. Spada med najstarejše cerkve v sedanji dekaniji Rogatec.

Zgodovinski viri omenjajo, da je bila že pred letom 1487 podružnica sv. Jerneja v Rogatcu. Sedanja cerkev je nastajala in spreminjala svojo podobo z različnimi gradbenimi in obnovitvenimi posegi vse do danes. Sestavljajo jo pravokotna ladja s strešnim stolpičem s piramidasto streho, ožjim in nižjim prezbiterijem (najstarejši del cerkve) in ob severno stran ladje prizidana kapela sv. Lucije.

Pozornost pritegnejo oltarji sv. Jurija, sv. Notburge, sv. Ulrika in sv. Lucije ter orgle iz prve polovice 18. stoletja. Na severni in zahodni strani cerkve se razprostira krajevno pokopališče.