Ponudba za gospodarske subjekte v Občini Rogatec

Spoštovani!

Obiskovalcem Rogatca želimo približati naš kraj in okolico s pomočjo 360° posnetkov. Virtualni sprehod po kraju ni namenjen le turističnim namenom, temveč tudi poslovnim.

Leta 2020 smo k sodelovanju povabili domačina, ki se profesionalno ukvarja s to tematiko, g. Leona Hermana. Takrat so nastali prvi 360° posnetki Muzeja na prostem Rogatec in Dvorca Strmol.

V letu 2021 smo s projektom nadaljevali in pripravili virtualno predstavitev celotne Občine Rogatec. Zaobjeli smo vse kulturne in naravne znamenitosti v vseh treh Krajevnih skupnostih.

V letošnjem letu bi želeli obogatiti posnetke tudi s predstavitvijo in ponudbo gospodarskih subjektov naše občine, zato vas vabimo k sodelovanju.

Predstavljamo vam ponudbo za izdelavo 360° posnetka – virtualne, interaktivne predstavitve podjetja, ki bo umeščen v omenjeni virtualni ogled Rogatca.
Predstavitev boste lahko uporabljali tudi samostojno, na svoji spletni strani, Facebook profilu ali jo pošiljali po e-pošti kot povezavo.

Za dodatne informacije glede snemanja se obrnete na g. Leona Hermana, 040 232 195, info@afnadar.si

Vstopite in si oglejte  360° – VIRTUALNI SPREHOD PO OBČINI ROGATEC