Potek rokodelskih delavnic in izobraževanj – projekt LOKALNO JE IN

V sklopu projekta LOKALNO JE IN sta bili izvedeni izobraževanji:
– Od ljubiteljske dejavnosti do podjetništva (namenjeno brezposelnim in starejšim od 65 let)

– Motivacija in možnosti trženja rokodelskih izdelkov (namenjeno rokodelcem in potencialnim rokodelcem).

Izvedle so se tudi rokodelske delavnice, z namenom motiviranja brezposelnih, starejših, invalidov in ljubiteljev rokodelstva. Izvajali smo:
– lončarsko delavnico za starejše od 65 let 

  • steklarsko delavnico za invalide

Z izvedbo prezentacije Rokodelstva na osnovnih šolah v urbanih naseljih vplivamo na ohranjanje rokodelskih znanj na mlajše

  • OŠ Šmarje pri Jelšah
  • 1. OŠ Rogaška Slatina

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot k ribniku 6, 3252 ROGATEC

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt »RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, akronim: LOKALNO JE IN