Podružnična cerkev sv. Donata

Podružnična cerkev sv. Donata je najmlajša cerkvena zgradba (1756-80) v nadžupniji. Njena istoimenska predhodnica je stala na vrhu Donačke gore. Notranja oprema je kvalitetna, še posebej oltarni sliki sv. Donata in sv. Izidorja, deli rogaškega slikarja Antona Lerchingerja. Cerkev je v čudovitem naravnem okolju na južnem podnožju Donačke gore. FacebookTwitterPinterest

Podružnična cerkev sv. Jurija

Stoji na griču v istoimenski vasi, nad cesto Rogatec-Žetale. Spada med najstarejše cerkve v sedanji dekaniji Rogatec. Zgodovinski viri omenjajo, da je bila že pred letom 1487 podružnica sv. Jerneja v Rogatcu. Sedanja cerkev je nastajala in spreminjala svojo podobo z različnimi gradbenimi in obnovitvenimi posegi vse do danes. Sestavljajo jo pravokotna ladja s strešnim…

Podružnična cerkev sv. Hijacinte

Na severovzhodnem obrobju Rogatca, ob cesti v Trške Gorce (Slomškova ulica), je bila v letih 1730 do 1738 zgrajena podružnična cerkev sv. Hijacinte. Sestavljajo jo pravokotna ladja z zaobljenimi vogali ter fasadnim stolpičem, ožji in nekoliko nižji prezbiterij in na jugu prizidana pritlična zakristija. Zvonik je lesen, obložen s ploščami in ometan ter krit s…