Rokodelski center Rogatec – gostujoča razstava v Slovenski Bistrici

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica
vabita na odprtje gostujoče razstave
“ROKODELSKI CENTER ROGATEC”
v soboto, 8. septembra 2018 ob 11.30 uri
v CDUO na Grajsko 13 v Slovenski Bistrici.

Rokodelski center Rogatec je bil ustanovljen leta 2014 z namenom ohranjanja rokodelskih znanj in veščin. V okviru centra deluje 5 profesionalno opremljenih delavnic – steklarska, lončarska, pletarska in tkalska na dvorcu Strmol ter mizarska v prostorih Stare šole. V okviru centra se rokodelska znanja in veščine prenašajo na mlajše generacije s prikazi, učnimi delavnicami in tečaji.
Opremljene delavnice so namenjene tudi obrtno proizvodni dejavnosti – razvoju in izdelovanju replik ter novih rokodelskih izdelkov iz dediščine in kulturnega izročila Obsotelja in Kozjanskega.
Na razstavi se predstavljajo rokodelke in rokodelci z izdelki iz stekla, gline, ličja, šibja, lesa ter ročno tkanimi, vezenimi in šivanimi izdelki visoke kakovosti.
Razstava bo na ogled do 30. septembra 2018.