“Donacka gora” mountain

”Štajerski Triglav”, as we named beautiful Donačka mountain, attracts more and more tourists, nature admirers.

Gozdni rezervat Log ob Sotli

Gozdni rezervat zavzema pobočje od dna doline vse do vrha pobočja nad to dolino. Izločen je kot predstavnik bukovih in hrastovih gozdov subpanonskega področja. FacebookTwitterPinterest

Kamnoseštvo v Rogatcu

Na območju Občine Rogatec ima kamnoseštvo dolgoročno tradicijo. Kremenov peščenjak iz kamnolomov v Logu pri Rogatcu je bil pomembno stavbno gradivo. Na gozdnatem območju Loga na jugozahodnih slemenih Maclja, se je že v 18. stoletju razvila kamnarska dejavnost -lomljenje kamna in izdelovanje brusov iz ložanskega kamna, kakor so domačini poimenovali tamkajšnji kremenov peščenjak. Kamnite kapele, portali,…

Lake Majdan

Nastalo je v opuščenem rudniku kremenovega peska, ki so ga potrebovali za potrebe steklarne, poleg tega so se ljudje ukvarjali tudi z domačim izdelovanjem brusnih kamnov.

Open Air Museum Rogatec

The museum preserves the folk architectural heritage and cultural tradition of the Obsotelje region between the 18th and 20th centuries.

Razvaline gradu Gornji Rogatec

V pisnih virih je prvič omenjen l. 1192, zgrajen pa je bil verjetno že v 11. stoletju. Poleg bivalne funkcije je imel za svoje gospodarje tudi vojaško obrambno vlogo.

Religious heritage

Over the centuries, the Christian faith has made its mark on Slovenian culture and had an important influence on its history.

River Sotla

Borderland River Sotla springs from southern side of a hill Macelj in three springs, and one of them is in municipality of Rogatec, other two in Croatia. The path to spring, which is settled as little well, is marked.   FacebookTwitterPinterest

Rogatec Handicrafts centre

V zahodnem in vzhodnem krilu Dvorca Strmol domujejo štiri profesionalno opremljene rokodelske delavnice: steklarska delavnica, pletarska delavnica (šibje, ličje, rogoz…), lončarko likovna delavnica, delavnica ročnega tkanja in sodobnega oblikovanja tekstilij. Vsako nedeljo med 15.00 in 17.00 uro, v okviru stalnega programa »Okusimo dediščino« od aprila do oktobra, sta posamičnim nenapovedanim obiskovalcem brezplačno na voljo najmanj dva…

Srednjeveški trg Rogatec

Srednjeveški trg leži na levem bregu potoka Draganja, ki teče v tesni dolini med dvema hriboma. Severno od tod Donačka gora, južno reka Sotla z državno mejo.

Strmol Manor

The Strmol castle complex is located to the northwest and above the town of Rogatec.