Moj dedek rokodelec

Termin: po dogovoru

Trajanje: 3 h 

Vsebina programa:

  • ogled Dvorca Strmol z vodstvom
  • 3 doživljajske etnografske delavnice po izbiri:

Doživljajske rokodelske delavnice v Rokodelskem centru Rogatec in voden ogled Dvorca Strmol.

MOJ DEDEK ROKODELEC je aktiven program, saj obiskovalci neposredno sodelujejo oz. izvajajo

določene dejavnosti. V treh manjših skupinah zaporedoma (3 x 30 minut) obiskujejo 3 izbrane delavnice:

steklarska delavnica, lončarska delavnica, tkalska delavnica, pletenje iz ličja, pletenje iz rogoza.

Po delavnicah sledi voden ogled dvorca, občasnih likovnih razstav in razstave Kuharca – slikovita razstava Pokrajinskega muzeja Celje je postavljena v nekoliko neobičajnem razstavnem prostoru na podstrešju dvorca.

Cena po osebi za skupino min. 20 oseb:

  •    7,00€ – odrasli
  •    6,20 €  – srednješolci, študentje, upokojenci
  •    5,50 € – osnovnošolci

* v primeru skupine pod minimalnim številom oseb se obračuna vrednost storitve za skupino 20 oseb

* v primeru manjših skupin si pridružujemo pravico do racionalnega oblikovanja skupin

Veljavnost ponudbe: do konca leta 2015.