Vinsko turistična cesta

Glavni odsek vinske ceste, ki poteka po razvitem vinogradniškem območju in predstavlja povezavo med sosednjima občinama (Rogaška Slatina in Majšperk), zajema naselja: Rogaška Slatina (Cerovec) – Tlake – Lehno – Rogatec – Žetale.

Stranski odcepi (kraki), ki se navezujejo na glavno cesto pa potekajo v smereh: Rogatec – Trška gorca, Lehno – Donačka gora (Planinski dom), Lehno – Rogatec (Muzej na prostem, dvorec Strmol).

Poleg doma pridelane zelenjave, sadja, vina, cvetja, izdelkov domače in umetne obrti, vinska cesta ponuja tudi kulturno-etnografske zanimivosti (Muzej na prostem Rogatec, dvorec Strmol s črno kuhinjo in vinoteko, trg Rogatec).

Nosilci ob vinsko turistični poti:

 • Završki Zdravko, Donačka Gora 10 a, 3252 Rogatec, prodaja jagod in zelenjave, +386 (0)3 582 76 70
 • Poharc Anton, Tlake 12, 3252 Rogatec, prodaja jabolk, +386 (0)3 582 71 18
 • Kitak Anton, Tlake 2 a, 3252 Rogatec, prodaja jabolk, tel: +386 (0)3 582 71 15
 • Kitak Srečko, Donačka Gora 5, 3252 Rogatec, prodaja vina, +386 (0)3 582 73 68
 • Klemenčič Terezija, Maistrova ulica 4, 3252 Rogatec, domača in umetna obrt: pletenje iz ličja, izdelava okrasnih izdelkov iz medenega testa, +386 (0)31 607 610
 • Antolinc Vida, Log 52, 3252 Rogatec, domača in umetna obrt: pletenje iz ličja, +386 (0)3  582 60 52 (lokacija nosilca je izven vinske turistične ceste)
 • Krušič Anica, Tlake 26, Rogatec, domača in umetna obrt: pletenica in okrasni izdelki iz testa
 • Bukšek Anton, Ptujska cesta 14, Rogatec: prodaja medu
 • Vrtnarstvo, Mikolič Marija s.p., Trške gorce 4, 3252 Rogatec, +386 (0)3 810 71 60
 • Mesnine Žerak, d.o.o. Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 26 70
 • Muzej na prostem Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 62 00
 • Planinski dom, Rudijev dom, Donačka Gora 32 a, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 79 79