Vinsko turistična cesta

Glavni odsek vinske ceste, ki poteka po razvitem vinogradniškem območju in predstavlja povezavo s sosednjimi občinami, Rogaško Slatino, Majšperkom in Žetalami, zajema naselja: Cerovec – Tlake – Lehno – Rogatec – Žetale.

Stranski odcepi, ki se navezujejo na glavno cesto pa potekajo v smereh: Rogatec – Trška gorca, Lehno – Donačka gora (Planinski dom), Lehno – Rogatec (Muzej na prostem, dvorec Strmol).

Poleg doma pridelane zelenjave, sadja, vina, cvetja, izdelkov domače in umetne obrti, vinska cesta ponuja tudi kulturno-etnografske zanimivosti (Muzej na prostem Rogatec, dvorec Strmol s črno kuhinjo in vinoteko, trg Rogatec).

Nosilci ob vinsko turistični poti:
Završki Zdravko – prodaja jagod in zelenjave
Donačka Gora 10 a, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 76 70

Poharc Anton – prodaja jabolk
Tlake 12, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 71 18

Kitak Anton – prodaja jabolk
Tlake 2 a, 3252 Rogatectel: +386 (0)3 582 71 15

Kitak Srečko – prodaja vina
Donačka Gora 5, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 73 68

Klemenčič Terezija – domača in umetna obrt: pletenje iz ličja, izdelava okrasnih izdelkov iz medenega testa,
Maistrova ulica 4, 3252 Rogatec, +386 (0)31 607 610

Antolinc Vida – domača in umetna obrt: pletenje iz ličja,
Log 52, 3252 Rogatec, +386 (0)3  582 60 52 (lokacija nosilca je izven vinske turistične ceste)

Krušič Anica – domača in umetna obrt: pletenica in okrasni izdelki iz testa,
Tlake 26, Rogatec,

Bukšek Anton – prodaja medu
Ptujska cesta 14, Rogatec

Vrtnarstvo, Mikolič Marija s.p.,
Trške gorce 4, 3252 Rogatec, +386 (0)3 810 71 60

Mesnine Žerak, d.o.o.
Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 26 70

Muzej na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 62 00

Planinski dom, Rudijev dom
Donačka Gora 32 a, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 79 79