Izlet v Rogatec

1.   OGLED STAROTRŠKEGA JEDRA         Trajanje:  0,5 oz. 1,5 h

Kot trg se Rogatec prvič omenja leta 1283, pred tem pa je bil eno od upravnih središč posestev Breže-Selških. Razgibana preteklost na poseben način odseva iz same arhitekture dobro ohranjenega trškega jedra z Marijinim znamenjem sredi trga in dvema cerkvama. Po dogovoru možen ogled nadžupnijske  cerkve sv. Jerneja, ki sodi med najkvalitetnejše, celostne baročne spomenike v Sloveniji.

2.   OGLED DVORCA STRMOL        Trajanje:  1,5 h

Voden ogled dvorca in etnografske razstave Kuharca. Slikovita razstava Pokrajinskega  muzeja Celje je postavljena v nekoliko neobičajnem razstavnem prostoru na podstrešju dvorca. V razstavnih prostorih se čez leto izmenjujejo likovne razstave domačih in tujih umetnikov. Po dogovoru z gostincem možna malica ali kosilo v Grajski restavraciji.

3.  OGLED MUZEJA NA PROSTEM ROGATEC      Trajanje:  1 h

Muzej na prostem predstavlja ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo o življenju na podeželju v minulih dveh stoletjih na območju Posotelja. Na ogled so srednje štajerska kmetija subpanonskega tipa in rekonstrukcije obrtniških ter gospodarskih stavb, ki so jih na izbrani lokaciji postavili 80-ih letih 20. stoletja. Na voljo so tudi privlačni programi etnoloških delavnic, prikazov domačih obrti, šeg in navad.

4.    OGLED KONJENIŠKEGA CENTRA      Trajanje:  30 min

Ogled konjušnice.

 5.  OGLED ČEBELARSTVA PAVLOVIČ     Trajanje:  40 min

 Predstavitev čebelarstva na kmetiji,  pokušina medenega peciva, medenega likerja (za odrasle) ali medenega soka ter drugih čebeljih pridelkov z  možnostjo nakupa. Vsak obiskovalec prejme darilo.

Trajanje programa: 4,5 – 5,5 ur

Cena programa na osebo:

odrasli                                                                16,50 €

srednješolci, študentje, upokojenci                    14,70 €

osnovnošolci                                                      13,30 €

Veljavnost ponudbe: do konca leta 2022.