Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja

Cerkev stoji na južnem pobočju grajskega hriba. Zgrajena je bila v t.i. štajerskem baročnem slogu v letih 1738 – 1743, na mestu, kjer je že prej stala istoimenska cerkev iz 13. stoletja.

Sestavljajo jo zvonik in ladja s tlorisom štiriperesne deteljice, s konkavnimi vogali, ki prehaja v ožji in nižji prezbiterij. Prezbiteriju je na jugu prizidana nadstropna zakristija s prav tako zaobljenimi vogali. V južni ladjini steni je vzidana plošča, ki govori o nastanku cerkve leta 1743. Nad ladjo in prezbiterijem se bočita kupoli, okrašeni z baročno iluzionistično arhitekturno-figuralno poslikavo. Freske so kvalitetno delo celovškega baročnega slikarja Jožefa Ferdinanda Fromillerja.

Med notranjo opremo vzbujajo posebno pozornost oltarji in prižnica. V vsej lepoti je prezentiran oltar sv. Antona Padovanskega, delo kiparja Jožefa Strauba, z oltarnima slikama Valentina Metzingerja. Straubova je tudi obnovljena prižnica. Veliki in rožnovenski oltar so naredili domači mojstri Štefan, Anton in Janez Jurij Mersi in slikar Anton Lerchinger. Med notranjo opremo velja omeniti baročno zakristijsko omaro z intarzijami in Ebnerjeve orgle (1859). Cerkev sodi med kvalitetnejše baročne sakralne objekte v Sloveniji in je razglašena za kulturni spomenik.