Projekt ROKO-DELCI

Projekt Roko-delci poteka v sodelovanju z

 • LAS Obsotelje in Kozjansko. Vodilni partner: Razvojna agencija Sotla,
 • LAS s CILjem. Vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o., 
 • LAS loškega pogorja. Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • LAS Dobro za nas. Vodilni partner: Razvojno informacijski center

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujemo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec.

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu so pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Vsak vključen LAS izvaja specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta.

 • V letošnjem letu smo izvedli prenos znanj med LAS-i. Delavnice so potekale v Idriji, Škofji Loki, Slovenski Bistrici in v Rogatcu.
 • V prvi fazi je nastal popis in dokumentiranje rokodelskih znanj na temo PLETARSTVA in STEKLARSTVA.

Priročnik o pletarstvu je izdelan in je na voljo na povezavi – Priročnik PLETARSTVO

 • Izvedli smo delavnice pletenje iz šibja za osnovnošolce in obiskali stanovalce v Pegazovem domu, kjer je dogodek potekal kot medgeneracijski preplet izmenjave znanj.
 • V okviru projekta bo nabavljen CNC stroj za izdelavo kalupov, ki jih potrebujemo pri izvedbi delavnic steklarstva.
 • Poseben doprinos je zagotovo nova digitalna vsebina, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve. Med jesenskimi šolskimi počitnicami smo za javnost testirali in predstavili očala HoloLens2, ki skozi igro omogoča raziskovanje in reševanje nalog s kmečkimi opravili. Skozi igrifikacijo (igro) igralci-obiskovalci muzeja stopijo po poti, ki jim razkrije koliko truda, časa in opravil je bilo nekoč potrebno, da so prišli od zrna pšenice, preko moke do takrat cenjene hrane; kruha (žulik). Igrifikacija omogoča zabavno pot učenja in veliko gibanja v naravi. Uporaba pametnih očal po muzeju bo zopet na voljo spomladi.
 • V okviru projekta bo nabavljen CNC stroj za izdelavo kalupov, ki jih potrebujemo pri izvedbi delavnic steklarstva.
 • Za naslednje leto v okviru projekta načrtujemo nakup audio guidov za Muzej na prostem v več jezikovnih različicah.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 136.603,65 evrov, od tega so pridobili 99.998,11 evrov nepovratnih CLLD sredstev.