Razstava del natečaja in podelitev priznanj

V Šmitovem letu je bil med 3. 12. 2021 in 1. 2. s podaljšanim rokom do 18. 2. 2022 razpisan Likovno-literarni natečaj ob 100. obletnici rojstva Jožeta Šmita ter medgeneracijski izziv zbiranje starih predmetov na temo otroštva nekoč.

Vsa zbrana likovna in literarna dela ter predmeti so razstavljeni na Dvorcu Strmol Rogatec od 8. aprila do 10. junija 2022 na Dvorcu Strmol Rogatec.

Na otvoritvi razstave del likovno-literarnega natečaja ob 100. letnici rojstva Jožeta Šmita so sodelovali otroci Vrtca Rogatec, učenci OŠ Rogatec in OŠ Črni vrh nad Idrijo.

Komisija je imela polne roke dela, saj smo prejeli skupaj 182 likovno-literarnih del. Od tega je največ del prispelo iz Rogatca, Vrtca, OŠ ter PŠ Dobovec in Donačka Gora ter OŠ Črni vrh nad Idrijo. Ob otvoritvi razstave so bile za svoja dela nagrajeni otroci. Starejši udeležence natečaja bodo prejeli nagrade, 18. junija,  v Muzeju na prostem Rogatec na prireditvi z naslovom Večer Šmitove poezije.

PO POTI JOŽETA ŠMITA – OŠ Črni vrh nad Idrijo

Likovna dela natečaja osnovnošolskih otrok so ocenjevali: akademski slikar Ernest Artič,  profesorica umetnosti Mojca Šmit in predsednica Društva likovnikov v Rogatcu Verica Esih.

Komisijo, ki je  ocenjevala literarna dela natečaja so sestavljale: nekdanja direktorica Knjižnice Rogaška Slatina Metka Kodrič ter učiteljici slovenskega jezika Lidija Zalezina in Rija Preskar.

Komisija se je odločila, da na podlagi razpisa, ocenjuje dela, ki so prispela iz Občine Rogatec in da vse udeležence natečaja iz OŠ Črni vrh nad Idrijo nagradijo s pozornostjo v zahvalo za sodelovanje.

NAGRAJENA

  • LIKOVNA DELA NATEČAJA

(1. triada)

Anže Križnik, 3. razred, mentorica: Karolina Plavčak, PŠ Dobovec,

Rubi Kores, 2.a, mentorica: Lea Gregurec,

Lana Kitak, 3. razred, Mentorica: dr. Mihaela Cvek, PŠ Donačka Gora,

(2. triada)

Taja Vreš, 6.b, mentorica: Nataša Novak,

Naja Kunštek, 6.b, mentorica: Nataša Novak,

Larisa Majerič Knuplež, 5.a, mentorica: Nataša Novak,

(3. triada)

Klara Kores, 8.a, mentorica: Nataša Novak,

Kevin Zakelšek, 8.a, mentorica: Nataša Novak,

Jaša Kampoš, 7.a, mentorica: Nataša Novak.

  • LITERARNA DELA NATEČAJA

(2. triada)

Eva Pažon, 6.b, mentorica: Vesna Zidar Antlej,

Lili Križnik, 6.a, mentorica: Metka Urleb,

Živa Žerdoner, 6.b, mentorica: Petra Prevolšek,

(3. triada)

Lorena Horvat, 7.b, mentorica: Petra Prevolšek,

Gašper Fric, 8.a, mentorica: Petra Prevolšek,

Tomaž Režek, 9. razred, mentorica: Petra Prevolšek.

Del razstave so tudi predmeti na temo otroštva nekoč, ki so bili zbrani na medgeneracijskem izzivu v sklopu natečaja.

Video predstavitev Likovno-literarnega natečaja 2022, razstave del in nagrajencev (#naprejvpreteklost)