Kovačnica

Predstavlja rekonstrukcijo Mordejeve kovačnice iz Dobovca št.42, zgrajena je bila leta 1996. Kovačnica stoji ob glavni cesti Rogatec – Dobovec v neposredni bližini mejnega prehoda s Hrvaško. Zgradil jo je leta 1930 pokojni kovač Mordej, ki je veljal za odličnega podkovnega in orodnega kovača. Enocelična stavba je zidana iz dobovskega peščenjaka. Vhod je pod odprto lopo, ki je strankam in živini omogočila “suh” dostop. Posebnost predstavlja zadnja zalomljena fasada. Ker je kovač kupil predolg meh in ga v podaljšku ognjišča ni mogel namestiti, je bil primoran prvotne stene podreti, zatem vgraditi meh in steno na novo pozidati. Nastala je gradbena ,napaka’ – 30 cm širok stenski izpah. V kovačnici je predstavljena vsa potrebna kovaška oprava in oprema: ognjišče in klinasti meh, tnalo s 125 kg težkim nakovalom, vrtalna naprava na ročni pogon.