Viničarska hiša

Rogatec je obdan z vinogradi. Vinogradništvo je bilo na teh prostorih že od nekdaj pomembna gospodarska panoga, vino pa pomemben dejavnik podeželanovega vsakdana. Prvenstveno kot pijača in okrepčilo, če že ne hrana, po drugi strani pa kot vezivo družabnega življenja. Mnogim je vino predstavljalo tudi vir zaslužka, t.i. viničarjem (značilnim predvsem za Haloze in Slovenske…

Lodn – trgovina na drobno

V času med obema vojnama je bilo v Rogatcu, že od nekdaj znanem sejemskem in trgovskem kraju – poleg nekaj specializiranih – kar pet trgovin z mešanim blagom. Po njihovem vzoru je urejena tudi muzejska trgovina oz. ‘lodn’, kakor so jo imenovali domačini (nem. ‘der Laden’ = trgovina). V ‘lodnu’ se je dobilo vse za…

Kovačnica

Predstavlja rekonstrukcijo Mordejeve kovačnice iz Dobovca št.42, zgrajena je bila leta 1996. Kovačnica “in situ2 stoji ob glavni cesti Rogatec – Dobovec v neposredni bližini mejnega prehoda s Hrvaško. Zgradil jo je leta 1930 pokojni kovač Mordej, ki je veljal za odličnega podkovnega in orodnega kovača. Enocelična stavba je zidana iz dobovskega peščenjaka. Vhod je…

Kozolec

Kozolec predstavlja svojevrstno slovensko posebnost, saj je prav pri nas najbolj razširjen, razvejan in razvit ter prisoten skorajda povsod na podeželju. V muzeju je predstavljen njegov najpopolnejši arhitekturni tip – dvojni vezani kozolec ali toplar. Ljudje so ga uporabljali predvsem za spravilo in sušenje sena ter drugih poljskih pridelkov. Pod kozolcem so spravljali še posamezna orodja,…

Svinjak – Štalunci

Stoji med hlevom in kozolcem in je z daljšo fasado postavljen v smeri V-Z. V muzej je bila lesena stavba prestavljena leta 1987 z domačije v Tlakah št. 52. Zgrajen je bil v 50-ih letih tega stoletja po razmeroma tradicionalni zasnovi, tako da se po detajlih, vezivih, konstrukciji ostrešja in zasnovi celotne stavbne mase ne…

Čebelnjak

V življenju slovenskega človeka je čebelarstvo vedno zavzemalo pomembo vlogo. Med je uporabljal kot sladilo, zdravilo in pomirilo, iz medu je pripravljal pecivo in pijače, iz voska je vlival sveče. Tudi Rogatec in njegova okolica imata bogato čebelarsko tradicijo. Podobno kot drugi kraji je v času med obema vojnama tudi Rogatec premogel svojo lectarijo, čebelnjak kot samostojna…

Vodnjak – Štepih na čapljo

Vodnjak panonskega tipa z dvižnim mehanizmom “čapljo” najdemo na področju od Dunaja do Romunije. V krajih pod Donačko goro so takšne vodnjake lahko postavili na kmetijah v nižinskih predelih, kjer so že po nekaj metrih kopanja naleteli na podtalnico. Zajemanje vode je zaradi kamna na vzvodu, ki deluje kot protiutež, zelo enostavno. Leseno vedro pa ima…

Poljsko stranišče

Poljsko stranišče – stranišče na “štrbunk” je navadno sestavni del gospodarskega poslopja. Iz higienskih razlogov je umaknjeno od bivalnega okolja, in iz “tehničnih” razlogov povezano z gnojiščem. FacebookTwitterPinterest

Gospodarsko poslopje

Gospodarsko poslopje je v nadstropje zgrajen objekt podolžnega tlorisa s “kozolcem” na sprednji strani in odprto lopo ob desni stranski fasadi. Stavba je služila različnim namenom: v levem delu je bila vinska klet, nad njo “pod”, kjer so s cepci mlatili žito, v desnem delu pa je bil hlev oz. “štala”. Medtem ko so bila tla…

Stanovanjska hiša – Šmitova hiša

Stanovanjsko hišo subpanonskega tipa, ki je prevladoval v Posotelju, so zgradili v začetku 19.stoletja. O tem pričata letnici na prečnih tramovih. Pripadala je Šmitovi družini iz Tlak, v njej pa se je rodil in odraščal tudi znani slovenski pesnik in prevajalec Jože Šmit. Prenesena je bila v originalu leta 1981 in je tvorila temelj nastajajočega muzeja.…