Lodn – trgovina na drobno

V času med obema vojnama je bilo v Rogatcu, že od nekdaj znanem sejemskem in trgovskem kraju – poleg nekaj specializiranih – kar pet trgovin z mešanim blagom. Po njihovem vzoru je urejena tudi muzejska trgovina oz. ‘lodn’, kakor so jo imenovali domačini (nem. ‘der Laden’ = trgovina). V ‘lodnu’ se je dobilo vse za vsakodnevne domače potrebe, od vžigalic, soli, sladkorja, moke, olja, kisa, petroleja, tekstila in pijač do poljedelskega orodja, emajlirane posode, železnine, deloma tudi obutve.

Oprema v trgovinah je bila lesena, ponavadi že precej izrabljena. Le redko je bila v ‘lodnu’ blagajna, pa tudi izložbe v tem času še niso bile običajne. Tovrstne trgovine so torej domačemu prebivalstvu v prvi vrsti pomenile zadovoljitev potreb po osnovnih življenjskih dobrinah, manjkalo pa ni niti dnevno svežih novic in govoric, ki so bile na voljo kar brezplačno.