Viničarska hiša

Rogatec je obdan z vinogradi. Vinogradništvo je bilo na teh prostorih že od nekdaj pomembna gospodarska panoga, vino pa pomemben dejavnik podeželanovega vsakdana. Prvenstveno kot pijača in okrepčilo, če že ne hrana, po drugi strani pa kot vezivo družabnega življenja. Mnogim je vino predstavljalo tudi vir zaslužka, t.i. viničarjem (značilnim predvsem za Haloze in Slovenske gorice) pa celo neposredno preživetje. Kot najrevnejši podeželski sloj so obdelovali tuje vinograde, v zameno za opravljeno delo pa so s svojo družino smeli prebivati nad vinsko kletjo. Žal je viničarskim družinam poleg vsega pomanjkanja in garanja pogosto pretila tudi nevarnost pretiranega iskanja utehe v pijači oz. alkoholizma.

Viničarska hiša v muzeju je posnetek originalne stavbe v vasi Dobrina pri Žetalah. Danes je namenjena gostinsko turistični dejavnosti Muzeja.