Rokodelske delavnice kot TEHNIŠKI DAN

Lončarska delavnica
Lončarska delavnica

Lokacija: Rokodelski center Rogatec, Dvorec Strmol

Termin: po dogovoru

Trajanje: 3 h

 Vsebina programa:

 • 2 rokodelski delavnici po izboru (2 h):
  • steklarsko delavnico – oblikovanje ravnega stekla ali slikanje na steklo
  • lončarska delavnica – oblikovanje skledice na vretenu
  • tkalska delavnica – tkanje zapestnice na tkalskem glavniku
  • pletenje iz šibja – izdelava koška iz šibja
  • polstenje – izdelava etuija za mobitel
 • ogled Dvorca Strmol z vodstvom (1 h)

Udeležence razdelimo na dve skupini, ki se izmenjata v izbranih dveh delavnicah.
Sledi skupen ogled dvorca z vodstvom.
V primeru večjega števila udeležencev oblikujemo tri skupine: v tem primeru se tudi ogled dvorca izvaja za vsako skupino posebej.
Vsaka posamična delavnica oziroma ogled traja po 1 uro.

Primerno za 3. triado in srednje šole.

Cena po osebi za skupino min. 20 oseb:           

odrasli                                  12,70

mladostniki, upokojenci       10,90

otroci do 15 let                     9,70

*v primeru skupine pod minimalnim številom oseb se obračuna vrednost storitve za skupino 20 oseb
* pridružujemo si pravico do racionalnega oblikovanja skupin

Veljavnost ponudbe: do konca leta 2023.