Rokodelske delavnice kot TEHNIŠKI DAN

Lončarska delavnica
Lončarska delavnica

Lokacija: Rokodelski center Rogatec, Dvorec Strmol

Termin: po dogovoru

Trajanje: 3 h

 Vsebina programa:

  • 2 rokodelski delavnici po izboru (2 h):
    • lončarska delavnica – oblikovanje skledice na vretenu
    • tkalska delavnica – tkanje zapestnice na tkalskem glavniku
    • pletenje iz šibja – izdelava koška iz šibja
    • polstenje – izdelava etuija za mobitel
  • ogled Dvorca Strmol z vodstvom (1 h)

Udeležence razdelimo na dve skupini, ki se izmenjata v izbranih dveh delavnicah. Sledi skupen ogled dvorca z vodstvom. V primeru večjega števila udeležencev oblikujemo tri skupine: v tem primeru se tudi ogled dvorca izvaja za vsako skupino posebej. Vsaka posamična delavnica oz. ogled traja po 1 uro.

Primerno za učence 3. triade in dijake.

Cena po osebi za skupino min. 20 oseb:           

odrasli                                          10,50

mladostniki, upokojenci                  9,40

osnovnošolci                                  8,20

* v primeru skupine pod minimalnim številom oseb se obračuna vrednost storitve za skupino 20 oseb
* v primeru manjših skupin si pridružujemo pravico do racionalnega oblikovanja skupin

  Veljavnost ponudbe: do konca leta 2018.