Naravna dediščina

Občina Rogatec leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Na tem majhnem področju, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, se skrivajo drobni, a redki in dragoceni biseri narave.

Donačka gora

Donačka gora

Donačka gora je izjemna po svoji strmi stožčasti obliki in legi ob vzhodni meji alpskega sveta. Znana je po…

Preberi več

Jezero Majdan pri Trličnem

Jezero Majdan pri Trličnem

Nastalo je v opuščenem rudniku kremenovega peska, ki so ga potrebovali za potrebe steklarne, poleg tega so se ljudje…

Preberi več

Izvir Sotle

Izvir Sotle

Sotla izvira v južnih pobočjih Maclja v treh izvirih, od katerih je orografsko desni na slovensko-hrvaški meji, ostala dva…

Preberi več

Gozdni rezervat Log ob Sotli

Gozdni rezervat Log ob Sotli

Gozdni rezervat zavzema pobočje od dna doline vse do vrha pobočja nad to dolino. Izločen je kot predstavnik bukovih…

Preberi več

Kamnoseštvo v Rogatcu

Kamnoseštvo v Rogatcu

Na območju Občine Rogatec ima kamnoseštvo dolgoročno tradicijo. Kremenov peščenjak iz kamnolomov v Logu pri Rogatcu je bil pomembno…

Preberi več