Občina Rogatec leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Na tem majhnem področju, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, se skrivajo drobni, a redki in dragoceni biseri narave.

Donačka gora

Donačka gora je izjemna po svoji strmi stožčasti obliki in legi ob vzhodni meji alpskega sveta. Znana je po čudovitem razgledu, ki se odpira na vse strani: v Haloze, na Dravsko in Ptujsko polje, v Hrvaško Zagorje in Posotelje.

Jezero Majdan pri Trličnem

Nastalo je v opuščenem rudniku kremenovega peska, ki so ga potrebovali za potrebe steklarne, poleg tega so se ljudje ukvarjali tudi z domačim izdelovanjem brusnih kamnov.

Izvir Sotle

Sotla izvira v južnih pobočjih Maclja v treh izvirih, od katerih je orografsko desni na slovensko-hrvaški meji, ostala dva sta na Hrvaškem. Izvir je urejen v obliki malega vodnjaka. Do njega vodi markirana pot. FacebookTwitterPinterest

Gozdni rezervat Log ob Sotli

Gozdni rezervat zavzema pobočje od dna doline vse do vrha pobočja nad to dolino. Izločen je kot predstavnik bukovih in hrastovih gozdov subpanonskega področja. FacebookTwitterPinterest

Kamnoseštvo v Rogatcu

Na območju Občine Rogatec ima kamnoseštvo dolgoročno tradicijo. Kremenov peščenjak iz kamnolomov v Logu pri Rogatcu je bil pomembno stavbno gradivo. Na gozdnatem območju Loga na jugozahodnih slemenih Maclja, se je že v 18. stoletju razvila kamnarska dejavnost -lomljenje kamna in izdelovanje brusov iz ložanskega kamna, kakor so domačini poimenovali tamkajšnji kremenov peščenjak. Kamnite kapele, portali,…